DRAGØRS AKTIVITETSHUS, WIEDERGÅRDEN...

...for din sundhed!

Parkering 2018


Du kan få en parkeringstilladelse gældende for 2018 i Informationen.

! Bemærk !

Har du allerede en parkeringstilladelse for 2017 med grøn baggrund,
gælder denne også for 2018!

 

Tilladelsen giver adgang til at parkere foran huset
(undtaget de 4 pladser med skiltning for afd. 9).

 

De 6 yderste skråparkeringer langs bøgehækken mod kirken, fra P-skiltet og ud mod Kirkevej kræver ikke parkeringstilladelse.
Dvs. at Aktivitetshuset råder over i alt 11 pladser, hvoraf 1 er handicap plads. Det er bestemt ikke overvældende til de mange gæster i huset. 


Vi arbejder fortsat sammen med Boligselskabet Strandparken for at optimere parkeringsforholdene.


Med venlig hilsen
Hanne Berthelsen

 


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517  Tlf.: 3289 0291