Forside 4

 PC/IT 

Velkommen til 2024

Vi er nu klar til en ny sæson

INDEN TILMELDING TIL ET HOLD, KONTAKT DA

AKTIVITETSLEDEREN:

HANNE VESTMAR TLF. 3253 0691


EDB har fået nye beskrivelser, holdnavne, struktur og undervisningsmetode.

Med begrundelse i de mange ændringer, der er sket de senere år inden for PC-materiellet og med den kendsgerning, at deltagerne på kurserne i dag har helt andre forudsætninger end tidligere, har vi nytænkt PC-kurserne på flere områder.

Tirsdag 10.15 - 11.30 og 12.00 – 13.30: HOLD 1 og HOLD 2 – PC-brug og vedligehold.

Disse 2 hold er for dem, der ønsker at kende og vedligeholde deres PC, så den sikkerhedsmæssigt altid er fuldt opdateret samt er installeret med de apps (programmer), der gør den nem at anvende i dagligdagen. Ligeledes undervises i de aktuelle hjemmesiders anvendelse, herunder brugen af mobiltelefon/tablets i forbindelse med log-in med MitID.
Da der normalt er 4 instruktører til stede, udføres hovedparten af undervisningen differentieret med basis i den enkeltes behov og baggrund. Der vil ved forskellige lejligheder blive undervist i brugen af de installerede apps, filhåndtering, filtyper etc. Dette sker igennem samtaler i plenum og som almindelig ”tavleundervisning” på fladskærmen.
Maks. 10 deltagere på hvert hold.
 
Onsdag 10.15 - 11.15:
 HOLD 3 – PC, Navigation og betjening på Internettet.

På dette hold koncentrerer vi os om hjælp til e-mails, netbank, MitID, skat.dk, e-Boks, Borger.dk, Mit.dk og andet beslægtet. Der er 4 instruktører, der står klar til at hjælpe, og vi fordeler normalt opgaverne i henhold til den instruktør, der er bedst til den enkelte opgave.
Det forudsættes, at man kan bruge de almindelige funktioner på sin PC.
Maks. 10 deltagere.
 
Onsdag 11.30 - 13.00:
 HOLD 4 - PC-CAFÉ/IT-hjælp.

Hjælp med udbedring af IT-problemer og personlig vejledning - her kommer man, når der pludselig er noget, man ikke kan huske, fordi det er længe siden, man har brugt det, eller fordi man har brug for hjælp til sin PC. Man kan få hjælp til problemer med PC-en, samt til overflytning af data fra gammel til en ny PC.

Forår 2024: 16. januar – 24. april.

Efterår: 24. september – 11. december.

SommerEDB: 30. april + 7. og 21. maj - 4. + 18. juni kl. 10 - 12.

Aktivitetsleder: Hanne Vestmar tlf.: 3253 0691.

Instruktører: Rudi, Poul-Einar og Hanne.

 

alt