Forside 4

Parkering 2024

Du kan få en parkeringstilladelse gældende for 2024 i Informationen.

! Bemærk !

Har du allerede en parkeringstilladelse med grøn baggrund, gælder denne også for 2024!

Husets parkeringspladser kræver P-tilladelse i tidsrummet hverdage 08.15 - 16.00. Udenfor dette tidsrum, er pladserne ”frie”.
De 5 yderste pladser ved bøgehækken ud mod Kirkevej og Dragør Kirke er frie hele døgnet.
Husk at tjekke skiltning, for hvis du parkerer på de øvrige pladser, kan du få en bøde.

På græsset i forlængelse af motionen er der etableret 2 pladser til kabinescootere.

Dekorativt billede

Aktivitetshuset har pladser til og med gavlen på Motionen (ikke i svinget!), på kortet herover markeret med blåt.

Der er sat 2 lade-standere op, betalt af Clever. De dækker 4 P-pladser og kan bruges modbetaling til Clever. Pladserne er endnu ikke forbeholdt elbiler i dagtimerne på hverdage, men kan benyttes af elbiler fra kl. 16 - 8.15, samt i weekender.
Der er ikke overvældende mange pladser til de mange brugere af Huset, så vis hensyn. 

Med venlig hilsen
Hanne Berthelsen