Forside 4

Parkering 2023


Du kan få en parkeringstilladelse gældende for 2023 i Informationen.

! Bemærk !

Har du allerede en parkeringstilladelse med grøn baggrund,
gælder denne også for 2023!

Husets parkeringspladser kræver P-tilladelse i tidsrummet hverdage 08.15 - 16.00. Udenfor dette tidsrum, er pladserne ”frie”.
De 5 yderste pladser ved bøgehækken ud mod Kirkevej og Dragør Kirke er frie hele døgnet.

Husk at tjekke skiltning, for hvis du parkerer på de øvrige pladser,
kan du få en bøde.
Aktivitetshuset har pladser til og med gavlen på Motionen, på korter herover markeret

med blåt.

Dekorativt billede 
Der er ikke overvældende mange pladser til de mange brugere af Huset, så vis hensyn. 


Med venlig hilsen
Hanne Berthelsen